Ανοιχτός διαγωνισμός άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τίτλο «Προμήθεια αντιδραστηρίων Βιοχημικού αναλυτή με συνοδό εξοπλισμό για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, για τις ανάγκες των δημοσίων δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 2ης Υγειονομικής Περ

Ανοιχτός διαγωνισμός άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τίτλο «Προμήθεια αντιδραστηρίων Βιοχημικού αναλυτή  με συνοδό εξοπλισμό για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, για τις ανάγκες  των δημοσίων δομών  της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας  της 2ης Υγειονομικής Περ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη

Διεύθυνση υπηρεσίας

Θηβών 196 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

Είσοδος για το parking

Μαρκ. Μπότσαρη 5 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33