29/10/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ5.2021 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD), ΤΥΠΟΥ INFRASTRUCTURE AS A SERVICE (IAAS), ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

29/10/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ5.2021  ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD), ΤΥΠΟΥ INFRASTRUCTURE AS A SERVICE (IAAS), ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ5.2021 ΚΗΜΔΗΣ

Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την παροχή υπολογιστικών πόρων και λογισμικού συστήματος σε υπολογιστικό νέφος (cloud), τύπου Infrastructure as a Service (IaaS), σε μορφή εικονικών μηχανών (Virtual Machine – VM) και σε αποκλειστικό φυσικό υπολογιστή (Dedicated HW) για την εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία συγκεκριμένων εφαρμογών / πληροφοριακών συστημάτων, που χρησιμοποιεί η 2η Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου (CPV 72500000-0) , συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 72.833,88 € συμπ/νου ΦΠΑ 24%

 

Δείτε το αρχείο εδώ...

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη

Διεύθυνση υπηρεσίας

Θηβών 196 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

Είσοδος για το parking

Μαρκ. Μπότσαρη 5 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33