21.1.2021 ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ «ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ)-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

21.1.2021 ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ «ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ)-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Σήμερα ημέρα Πέμπτη  21-01-2021 αναρτήθηκαν οι πίνακες νέας μοριοδότησης και σειράς κατάταξης υποψήφιων ιατρών για την 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & Αιγαίου για την ειδικότητα της «ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» για το Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ».

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν έγγραφες ενστάσεις κατά του ανωτέρου πίνακα, στη γραμματεία του Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής μέσα σε προθεσμία δύο (2) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης  στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση grigoraki@2dype.gov.gr

 

Δειτε το αρχείο εδώ...

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη

Διεύθυνση υπηρεσίας

Θηβών 196 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

Είσοδος για το parking

Μαρκ. Μπότσαρη 5 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33