08.04.2022 Α32/2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα αγοράς και συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών για την επείγουσα Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια , Καλωδίων & Εξοπλισμού τηλεφωνίας, Διάφορα Ε

08.04.2022  Α32/2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα αγοράς και συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών για την επείγουσα Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια , Καλωδίων & Εξοπλισμού τηλεφωνίας, Διάφορα Ε

 

 

 

 

 

Α32/2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα αγοράς και συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών για την επείγουσα Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια , Καλωδίων & Εξοπλισμού τηλεφωνίας, Διάφορα Εργαλεία χειρός, Καλώδια Συνδέσεων, για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σε βάρος του ΚΑΕ 1299 του προϋπολογισμού της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, προϋπολογισμού 20.255,00€ μη συμπ. Φ.Π.Α.

Δείτε το αρχείο εδώ...

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη

Διεύθυνση υπηρεσίας

Θηβών 196 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

Είσοδος για το parking

Μαρκ. Μπότσαρη 5 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33