28/12/2021 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ «AKΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ»

28/12/2021 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ «AKΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ»

Σήμερα ημέρα Τρίτη  28-12-2021 αναρτήθηκε ο πίνακας νέας μοριοδότησης και σειράς κατάταξης υποψήφιων ιατρών για την 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & Αιγαίου, για την ειδικότητα της «ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ» για το Γ.Ν. Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» που αφορά την Προκ.Γ4α/Γ.Π./8252/07-02-2020 , ο οποίος προέκυψε από  παραιτήσεις των προηγούμενων υποψήφιων.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν έγγραφες ενστάσεις κατά των ανωτέρων πινάκων, στη γραμματεία του Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας της ανάρτησης στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση gram.symvoulia@2dype.gov.gr

 

Δείτε το αρχείο εδώ...

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη

Διεύθυνση υπηρεσίας

Θηβών 196 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

Είσοδος για το parking

Μαρκ. Μπότσαρη 5 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33