24.05.2022 « Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης-υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας λογισμικού του Διοικητικού-Οικονομικού Υποσυστήματος (SAP) της Κεντρικής Υπηρεσίας τη

24.05.2022 « Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης-υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας λογισμικού του Διοικητικού-Οικονομικού Υποσυστήματος (SAP) της Κεντρικής Υπηρεσίας τη

 

 

Δ3/2022 

Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης-υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας λογισμικού του Διοικητικού-Οικονομικού Υποσυστήματος (SAP) της Κεντρικής Υπηρεσίας της 2ης Δ.Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου για δέκα (10) μήνες, (CPV:7226100-2), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης δαπάνης 49.600,000 € συμπ/νου ΦΠΑ 24% ( καθαρή αξία 40.000,000 €, ΦΠΑ: 6.900€)

 

Δείτε το αρχείο εδώ...

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη

Διεύθυνση υπηρεσίας

Θηβών 196 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

Είσοδος για το parking

Μαρκ. Μπότσαρη 5 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33