03/12/2021 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

03/12/2021 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Σήμερα ημέρα Παρασκευή  03-12-2021 αναρτήθηκε ο πίνακας νέας μοριοδότησης και σειράς κατάταξης υποψήφιων ιατρών για την 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & Αιγαίου,

για την ειδικότητα της «ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ» για τα: Γ.Ν. Ρόδου «ΑΝ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ», Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ», Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» και Γ.Ν. Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΪΟ».

 

Δείτε το αρχείο εδώ...

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη

Διεύθυνση υπηρεσίας

Θηβών 196 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

Είσοδος για το parking

Μαρκ. Μπότσαρη 5 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33