ΔΘΝ6/2021 Διενέργεια δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, προϋπολογισμού (204.194,00€ άνευ φπα) 253.200,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., CPV 09135100-5, για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, για τις ανάγκες της ΠΦΥ (Κ.Υ

ΔΘΝ6/2021 Διενέργεια δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, προϋπολογισμού (204.194,00€ άνευ φπα) 253.200,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., CPV 09135100-5, για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, για τις ανάγκες της ΠΦΥ (Κ.Υ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη

Διεύθυνση υπηρεσίας

Θηβών 196 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

Είσοδος για το parking

Μαρκ. Μπότσαρη 5 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33