ΔΘΝ3/2021 Διενέργεια Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, ανάδειξης αναδόχου για τη Διαχείριση των Ιατρικών Αποβλήτων των Υγειονομικών Μονάδων Αττικής αρμοδιότητας 2ης Υ.Πε. Πειραιώς & Αιγαίου, με κριτήριο κατακύρωσης τη

ΔΘΝ3/2021 Διενέργεια Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, ανάδειξης αναδόχου για τη Διαχείριση των Ιατρικών Αποβλήτων των Υγειονομικών Μονάδων Αττικής αρμοδιότητας 2ης Υ.Πε. Πειραιώς & Αιγαίου, με κριτήριο κατακύρωσης τη

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη

Διεύθυνση υπηρεσίας

Θηβών 196 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

Είσοδος για το parking

Μαρκ. Μπότσαρη 5 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33