«Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων Υγείας αρμοδιότητας 2ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου, CPV 39717200-3, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 74.400,00 € συμπ/ν

«Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων Υγείας αρμοδιότητας 2ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου, CPV 39717200-3, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 74.400,00 € συμπ/ν

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη

Διεύθυνση υπηρεσίας

Θηβών 196 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

Είσοδος για το parking

Μαρκ. Μπότσαρη 5 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33