Ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων – μέσω ΕΣΗΔΗΣ- για την προμήθεια τεσσάρων (4) ασθενοφόρων στα πλαίσια της Πράξης ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067

Ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων – μέσω ΕΣΗΔΗΣ- για την προμήθεια τεσσάρων (4) ασθενοφόρων στα πλαίσια της Πράξης ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη

Διεύθυνση υπηρεσίας

Θηβών 196 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

Είσοδος για το parking

Μαρκ. Μπότσαρη 5 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33