ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΘΝ 9/2021 - Ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων – μέσω ΕΣΗΔΗΣ- για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στα πλαίσια της Πράξης ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΘΝ 9/2021  -  Ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων – μέσω ΕΣΗΔΗΣ- για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στα πλαίσια της Πράξης ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη

Διεύθυνση υπηρεσίας

Θηβών 196 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

Είσοδος για το parking

Μαρκ. Μπότσαρη 5 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33