30/11/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β

30/11/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την κατεπείγουσα εκτέλεση έργου για τη μεταφορά δειγμάτων Βιολογικού Υλικού Κατηγορίας Β για τη διενέργεια κλινικής και διαγνωστικής αξιολόγησης περιστατικών σχετικά με την πανδημία του κορωνοϊού Covid-19 (CPV 60000000-8) από τις Νησιωτικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αρμοδιότητας της 2ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, σε βάρος του οικείου ΚΑΕ της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου για χρονικό διάστημα 12 μηνών με τιμή κατ’ αποκοπή για κάθε τμήμα ανεξαρτήτως αριθμού αποστολών προϋπολογισμού 317.000,00 € πλέον ΦΠΑ

 

 

Δείτε το αρχείο εδώ...

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη

Διεύθυνση υπηρεσίας

Θηβών 196 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

Είσοδος για το parking

Μαρκ. Μπότσαρη 5 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33