21/07/2021 Προκήρυξη Δημοσίου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτων.

21/07/2021 Προκήρυξη  Δημοσίου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτων.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές,CPV 70130000-1, σύμφωνα με το Π.Δ. 715/79 και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, στις 17/09/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. για τη μίσθωση ακινήτων σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α, προκειμένου να στεγαστούν τα παρακάτω Κέντρα Υγείας
α) Αγ. Σοφίας με ύψος μηνιαίου μισθώματος έως 10.000,00€, (ετησίως 120.000.00€)
β) Ιλίου με ύψος μηνιαίου μισθώματος έως 7.000,00€ (ετησίως 84.000,00€)
γ) Αγ. Ιερόθεου με ύψος μηνιαίου μισθώματος έως 5.500,00€ (ετησίως 66.000,00€)
δ) Χαϊδαρίου με ύψος μηνιαίου μισθώματος έως 8.000,00€ (ετησίως 96.000,00€)
ε) Περάματος με ύψος μηνιαίου μισθώματος έως 4.000,00€ (ετησίως 48.000,00€)
στ) Μοσχάτου, με ύψος μηνιαίου μισθώματος έως 7.000,00€ (ετησίως 84.000,00€)

 

Δείτε το αρχείο εδώ...

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη

Διεύθυνση υπηρεσίας

Θηβών 196 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

Είσοδος για το parking

Μαρκ. Μπότσαρη 5 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33