17/11/2021 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD), ΤΥΠΟΥ INFRASTRUCTURE AS A SERVICE (IAAS), ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΕΙΚΟΝ

17/11/2021 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD), ΤΥΠΟΥ INFRASTRUCTURE AS A SERVICE (IAAS), ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΕΙΚΟΝ

Δείτε το αρχείο εδώ ..

 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD), ΤΥΠΟΥ INFRASTRUCTUREASASERVICE (IAAS), ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ (VIRTUALMACHINEVM) ΚΑΙ ΣΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (DEDICATEDHW) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΚΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Η 2Η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ (CPV 72500000-0) , ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 72.833,88 € ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 24%

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη

Διεύθυνση υπηρεσίας

Θηβών 196 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

Είσοδος για το parking

Μαρκ. Μπότσαρη 5 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33