13.9.2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ9/2022 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ

13.9.2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ9/2022 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ

 

 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ9/2022


ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 173.600,00 € ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 24% (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 140.000,00 €, ΦΠΑ 24%: 33.600,00 €), ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ (CPV: 18110000-3 ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ)    (2 ΤΜΗΜΑΤΑ):


ΤΜΗΜΑ Ι: ΚΟΥΣΤΟΥΜΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 117.800,00 € ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 24% (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 95.000,00 €, ΦΠΑ 24%: 22.800,00 €)


ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΣΤΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 55.800,00 € ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 24% (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 45.000,00 €, ΦΠΑ 24%: 10.800,00 €)

Δείτε το αρχείο εδώ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη

Διεύθυνση υπηρεσίας

Θηβών 196 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

Είσοδος για το parking

Μαρκ. Μπότσαρη 5 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33