12/11/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ COVID-19 ΓΙΑ ΓΝΕ ΘΡΙΑΣΙΟ

12/11/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ COVID-19 ΓΙΑ ΓΝΕ ΘΡΙΑΣΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την επείγουσα Προμήθεια «Αντιδραστηρίων (τεστ) για δύο (2) συστήματα διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων, που αποτέλεσαν αντικείμενο δωρεάς προς το Ελληνικό Δημόσιο, για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας «Θριάσιο» αρμοδιότητας 2ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου (CPV: 33696500-0 Αντιδραστήρια Εργαστηρίων), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

 

Δείτε το αρχείο εδώ...

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη

Διεύθυνση υπηρεσίας

Θηβών 196 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

Είσοδος για το parking

Μαρκ. Μπότσαρη 5 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33