10.06.2022 ΔΘΝ4/2022 Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια αντιδραστηρίων (CPV: 33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων)

10.06.2022 ΔΘΝ4/2022 Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια αντιδραστηρίων (CPV: 33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων)

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΘΝ4/2022

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια αντιδραστηρίων (CPV: 33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής ως εξής:

ΤΜΗΜΑ Ι: Αντιδραστήρια για τους ιδιόκτητους αιματολογικούς αναλυτές τύπου MINDRAYBC 30sπου αποκτήθηκαν μέσω ΕΣΠΑ το 2019, για 5 Π.Π.Ι. αρμοδιότητας 2ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου, προϋπολογισμού 8.936,00 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι 11.080,64 € συμπ/νου ΦΠΑ 24% για δύο έτη ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού εάν αυτός δεν έχει εξαντληθεί εντός της διετίας, με δικαίωμα μονομερούς προαίρεσης μέχρι του ποσού των 4.468,00 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι 5.540,32 € συμπ/νου ΦΠΑ 24% και

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: Αντιδραστήρια για τους ιδιόκτητους αναλυτές αερίων αίματος τύπου EDAMi15, που αποκτήθηκαν μέσω ΕΣΠΑ το 2019 για 8 Κ.Υ. και Π.Π.Ι. αρμοδιότητας 2ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου, προϋπολογισμού 52.960,00 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι 65.670,40 € συμπ/νου ΦΠΑ 24% για δύο έτη ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού εάν αυτός δεν έχει εξαντληθεί εντός της διετίας, με δικαίωμα μονομερούς προαίρεσης μέχρι του ποσού των 26.480,00 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι 32.835,20 € συμπ/νου ΦΠΑ 24%

Δείτε το αρχείο εδώ...

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη

Διεύθυνση υπηρεσίας

Θηβών 196 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

Είσοδος για το parking

Μαρκ. Μπότσαρη 5 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33