06-07-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επείγουσα προμήθεια «Αντιδραστηρίων (τεστ) συμβατών με μηχάνημα διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων που αποτέλεσε αντικείμενο δωρεάς από την Ελβετική πρεσβεία προς το ελληνικό Δημόσιο για τη διάγνωση της

06-07-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επείγουσα προμήθεια «Αντιδραστηρίων (τεστ) συμβατών με μηχάνημα διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων που αποτέλεσε αντικείμενο δωρεάς από την Ελβετική πρεσβεία προς το ελληνικό Δημόσιο για τη διάγνωση της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την επείγουσα Προμήθεια «Αντιδραστηρίων (τεστ) συμβατών με μηχάνημα διενέργειας
διαγνωστικών εξετάσεων που αποτέλεσε αντικείμενο δωρεάς από την Ελβετική πρεσβεία προς το
ελληνικό Δημόσιο για τη διάγνωση της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19» και συγκεκριμένα για
την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «Βοστάνειο» της 2ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου (CPV: 33696500-0 Αντιδραστήρια Εργαστηρίων), με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και για
χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών με δικαίωμα μονομερούς προαίρεσης τετράμηνης (4)
παράτασης και σε ποσοστό επαύξησης έως και 100% της συμβατικής ποσότητας.

 

Δείτε το αρχείο εδώ...

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη

Διεύθυνση υπηρεσίας

Θηβών 196 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

Είσοδος για το parking

Μαρκ. Μπότσαρη 5 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33