04.02.2022 Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για το ΚΥ Σάμου

04.02.2022 Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για το ΚΥ Σάμου

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, µε γραπτές σφραγισμένες προσφορές,CPV 70130000-1, σύμφωνα με το Π.Δ. 715/79 και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, στις 28/02/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. για τη μίσθωση ακινήτου προκειμένου να μετεγκατασταθούν οι Υπηρεσίες Υγείας του Κ.Υ. Σάμου, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του μισθίου, με δυνατότητα παράτασης της μίσθωσης μέχρι τη συμπλήρωση 12ετίας από την έναρξή της, µε ύψος ετήσιου μισθώματος μέχρι του ποσού των (84.000,00€) ευρώ (έως 7.000,00€ μηνιαίως), σταθερού για τρία έτη, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσης...

 

Μπορείτε να δείτε το αρχείο εδώ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη

Διεύθυνση υπηρεσίας

Θηβών 196 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

Είσοδος για το parking

Μαρκ. Μπότσαρη 5 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33