03.01.2023 ΔΘΝ16/2022 (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ Δ6/2021) Διενέργεια δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, προϋπολογισμού (136.744,19€ άνευ φπα) 169.600,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., CPV 09135100-5, για την προμήθεια πετρελαίου ...

03.01.2023 ΔΘΝ16/2022 (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ Δ6/2021) Διενέργεια δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, προϋπολογισμού (136.744,19€ άνευ φπα) 169.600,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., CPV 09135100-5, για την προμήθεια πετρελαίου ...

ΔΘΝ16/2022

(ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ Δ6/2021)

Διενέργεια δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, προϋπολογισμού (136.744,19€ άνευ φπα) 169.600,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., CPV 09135100-5, για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, για τις ανάγκες της ΠΦΥ (Κ.Υ.-ΠΠΙ-ΤΟΜΥ ), των νησιωτικών περιοχών αρμοδιότητας της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής διαμορφούμενης από το ποσοστό έκπτωσης για ένα χρόνο ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.


ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 174314

 

Δείτε τη Διακήρυξη εδώ...

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη

Διεύθυνση υπηρεσίας

Θηβών 196 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

Είσοδος για το parking

Μαρκ. Μπότσαρη 5 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33