03.01.2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΘΝ15/2022 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ (CPV: 90910000-9 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ) ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ....

03.01.2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΘΝ15/2022 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ (CPV: 90910000-9 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ) ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ....

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΘΝ15/2022


ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ (CPV: 90910000-9 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ) ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 92.256,00 € ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 24% (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 74.400,00 €, ΦΠΑ 24%: 17.856,00 €)


2 ΤΜΗΜΑΤΑ:


ΤΜΗΜΑ Α: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 23.064,00 € ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 24% (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 18.600,00 €, ΦΠΑ 24%: 4.464,00 €)


ΤΜΗΜΑ Β: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 69.192,00 € ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 55.800,00 €, ΦΠΑ 24%: 13.392,00 €)
(ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 20 ΤΟΥ Ν. 4412/2016)


[ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 180856]

 

Δείτε τη Διακήρυξη εδώ...

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη

Διεύθυνση υπηρεσίας

Θηβών 196 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

Είσοδος για το parking

Μαρκ. Μπότσαρη 5 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33