23.01.2023 Ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα AMELIE Εκπαιδεύσεις προς επαγγελματίες υγείας για τη διαχείριση περιστατικών εμπορίας ανθρώπων

23.01.2023 Ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα AMELIE Εκπαιδεύσεις προς επαγγελματίες υγείας για τη διαχείριση περιστατικών εμπορίας ανθρώπων

AMELIE_WEB_3.pngΗ  2η ΔΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου σε συνεργασία με το  ΚΜΟΠ  – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας παρέχει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες υγείας της περιοχής ευθύνης της  για συμμετοχή  στο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα AMELIE-(enhAncing Mechanisms of idEntification, protection and muLti-agency collaboratIon through transnational and multi-sectoral actors’ Engagement) με την εκπαίδευση: «Ο ρόλος των επαγγελματιών υγείας στην αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων».

Ο στόχος της συνεργασίας είναι να βελτιωθεί  η ικανότητα των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης και των επαγγελματιών υγείας πρώτης γραμμής να εντοπίζουν, να παραπέμπουν με ασφάλεια και να παρέχουν υπηρεσίες ευαίσθητες ως προς το φύλο και το τραύμα σε θύματα εμπορίας ανθρώπων, με έμφαση στις ενήλικες γυναίκες.

  • Η εκπαίδευση σε πρώτη φάση θα περιλαμβάνει,  δύο (2) δια ζώσης εκπαιδεύσεις στις 01 και 02 Φεβρουαρίου 2023, στο χώρο του αμφιθεάτρου του 4ου ορόφου του κτιρίου Κεράνης, Λεωφ. Θηβών 196-198, Α.Ι. Ρέντη (έδρα μας) 09:00-15:30. Οι συμμετέχοντες θα επιλεγούν μετά από ανοιχτή πρόσκληση της 2ης ΔΥΠΕ στα εποπτευόμενα νοσοκομεία που θα αφορά τους επαγγελματίες υγείας που εργάζονται στο ΤΕΠ( πλέον είναι ανοιχτή για όλα τα τμήματα, όχι μόνο για ΤΕΠ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποκλειστικά μέσω της φόρμας εγγραφής που θα βρουν στον παρακάτω σύνδεσμο: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSem1ExFiwpo3mrmEJKBSoFEvQnA-LpujvZreDHz5mAUlSZHWQ/viewform?usp=sf_link
  • Η εκπαίδευση σε δεύτερη φάση θα περιλαμβάνει, δύο (2) διαδικτυακές εκπαιδεύσεις στις 07 και 10 Φεβρουαρίου 2023, από τις 9.15 π.μ. έως τη 1.30 μ.μ. στην διαδικτυακή πλατφόρμα ΖΟΟΜ.

 Οι συμμετέχοντες θα επιλεγούν μετά από ανοιχτή πρόσκληση της 2ης ΔΥΠΕ στις αποκεντρωμένες δομές της (ΚΥ, ΤΟΜΥ, ΠΠΙ, ΠΙ, ΤΙ …) που θα αφορά τους επαγγελματίες υγείας που εργάζονται σε αυτά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποκλειστικά μέσω των 2 συνδέσμων εγγραφής στο ΖΟΟΜ που περιέχονται στο συνημμένο πρόγραμμα, Εκεί μπορούν να δηλώσουν σε ποια ημερομηνία επιθυμούν να παρακολουθήσουν έως τις 3/2/2023.

  •  Για τη συμμετοχή στην εκπαίδευση στις 7 Φεβρουαρίου 2023, παρακαλούμε επιλέξτε ΕΔΩ
  •  Για τη συμμετοχή στην εκπαίδευση στις 10 Φεβρουαρίου 2023, παρακαλούμε επιλέξτε ΕΔΩ

Θα ήταν ωφέλιμο μαζί με το πρόγραμμα της εκπαίδευσης, οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες υγείας  να συμπληρώσουν μια φόρμα προ- αξιολόγησης που μπορείτε να βρείτε εδώ https://forms.gle/xX2pcC4HWmauX3wk8 η οποία είναι ανώνυμη και θα μας βοηθήσει να προσανατολίσουμε την εκπαίδευση στις ιδιαίτερες ανάγκες των εκπαιδευόμενων ατόμων και να αποτιμήσουμε τυχόν αλλαγή στο επίπεδο γνώσεων και εμπειριών πριν και μετά την συμμετοχή στην εκπαίδευση.

Μετά το πέρας των εκπαιδεύσεων τα συμμετέχοντα άτομα θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης της εκπαίδευσης από το ΚΜΟΠ, που θα βεβαιώνει τη συμμετοχή τους.

Οι συμμετέχοντες δε θα έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση για τη συμμετοχή τους στο εν λόγω πρόγραμμα.

Με το πέρας του προγράμματος θα υπάρχει διαθεσιμότητα των μαγνητοσκοπημένων εκπαιδεύσεων διαδικτυακά,   που θα δώσει την ευκαιρία ενημέρωσης και των επαγγελματιών υγείας που δεν είχαν την ευκαιρία παρακολούθησης της εκπαίδευσης.

Το έργο AMELIE -  Εnhancing mechanisms of identification, protection and multi-agency collaboration through transnational and multi-sectoral actors’ engagement είναι μια πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει ως στόχο να βελτιώσει το σύστημα αντιμετώπισης της εμπορίας ανθρώπων, βελτιώνοντας την ικανότητα των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης και των επαγγελματιών υγείας πρώτης γραμμής να εντοπίζουν, να παραπέμπουν με ασφάλεια και να παρέχουν υπηρεσίες ευαίσθητες ως προς το φύλο και το τραύμα σε θύματα εμπορίας ανθρώπων, με έμφαση στις ενήλικες γυναίκες. 

Δεν υπάρχουν αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία για τον πραγματικό αριθμό των θιγόμενων ατόμων.  14.145 θύματα καταγράφηκαν στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ κατά τα έτη 2017 και 2018. Υπολογίζεται λόγω της ιδιαιτερότητας του θέματος ότι τα πραγματικά νούμερα είναι πολύ μεγαλύτερα. 60% των καταγεγραμμένων θυμάτων ήταν θύματα trafficking για σεξουαλική εκμετάλλευση. Ο αριθμός των αναφορών που απεστάλησαν στον Εθνικό Μηχανισμό Αναφοράς για την Προστασία των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων (ΕΜΑ) κατά τη διάρκεια του 1ου  εξαμήνου 2022 και αφορούν σε νέες περιπτώσεις, έφτασε τις εκατό τριάντα τέσσερις (134). Προήλθαν στην πλειοψηφία τους από Υπηρεσίες του Δημοσίου τομέα.

Οι επαγγελματίες υγείας διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανίχνευση ενδείξεων μιας κατάστασης εμπορίας ανθρώπων, αφού συχνά έρχονται σε επαφή με θύματα καθώς οι περιπτώσεις αυτές συνδέονται συχνά με σωματική ή ψυχολογική κακοποίηση των θυμάτων που έχει ως αποτέλεσμα να απευθύνονται σε υγειονομικές υπηρεσίες.  Τουλάχιστον το ¼ των θυμάτων εμπορίας στην Ευρώπη έρχεται σε επαφή με επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, αλλά δεν αναγνωρίζεται ή δεν παραπέμπεται στις αρμόδιες υπηρεσίες (Barrows & Finger, 2008). Εργαζόμενοι/ες στον τομέα της υγείας παραδέχονται ότι ενδεχομένως να είχαν έρθει σε επαφή με θύματα εμπορίας στο παρελθόν, αλλά δεν τα παρέπεμψαν ποτέ, επειδή δεν γνώριζαν με ποιον φορέα να επικοινωνήσουν και πώς να προσεγγίσουν τον/την ασθενή (Ross & et al, 2015).

 

Πρόγραμμα δια ζώσης εκπαίδευσης...(αναφέρεται για όλα τα τμήματα, όχι μόνο για ΤΕΠ)

Πρόγραμμα διαδικτυακής εκπαίδευσης...

Ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα AMELIE- Πρόσκληση ΤΕΠ...

Ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα AMELIE- Πρόσκληση ΠΦΥ...

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη

Διεύθυνση υπηρεσίας

Θηβών 196 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

Είσοδος για το parking

Μαρκ. Μπότσαρη 5 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33